1) Přihláška 2024                    2) Přihláška 2024         

Přihlášky, prosím doručujte po 17.00 hod. Děkujeme.

Cyklotoulání se jede za plného silničního provozu!!! Ochranná cyklistická přilba na hlavě nutná! Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti s Cyklotouláním!

Účastníci mladší 18ti let předloží písemný souhlas zákonného zástupce nebo pojedou v jeho doprovodu!

Přihlášky jsou k dispozici pouze na těchto stránkách - NE U POŘADATELŮ!!!

Prezentace/odjezd: 8.00 - 9.00 hod.

Příjezd: do 17.00 hod. (výdej občerstvení)

Uzávěrka přihlášek  do 30.4. 2024 (případně do překročení kapacity 200 účastníků)
Platba do 30.4. 2024 - 500 Kč,-   (od 16.4. 2024 - 600 Kč,- )

Za oficiální přihlášení bude považováno složení hotovosti spolu s vyplněnou přihláškou u jednoho z pořadatelů. 

Startovné nebude vráceno, nedojde-li ke včasnému udání důvodu neúčasti. Odhlášení lze provést nejpozději do 31.05. 2024 u jednoho z pořadatelů. Pokud nedojde k řádnému odprezentování v den Cyklotoulání do 09.00 hod. bude Vaše přihlášení bráno za zrušené a nabídnuto dalším zájemcům. Usnadní to práci při ranní prezentaci a možnosti přihlásit za Vás náhradu. Děkujeme. Z organizačních důvodů žádáme o dodržení termínu odevzdání přihlášek. Prozatím jsme schopni zvládnout 200 oficiálně přihlášených "Cyklotoulačů". Nebráníme však nikomu v účasti na této akci... předem díky.

Informace o ubytování a jiné případné dotazy rádi zodpovíme:       

Libor Fišera... tel. 606 371 600

Slávek Plůcha...tel. 604 854 948