Na rok 2018 je opět připravena pro zájemce výzva VČV. Pro neznalé se jedná o spojení tří cykloakcí nezávodního charakteru v našem okolí konaných nezávisle na sobě. Zahajuje Vikr Bike 19.5 2018 – ve Vítkovicích v Krkonoších. Dochází zde ke změně kontaktní osoby pro info. a následné dotazy - Rychtr Milan tel. 603 164 655. Následuje Víchovské MTB Cyklotoulání 23.6 2018 – ve Víchové nad Jizerou a vše zakončí 18.8 2018 Čisteckej pedál v Čisté u Horek. Zde při společném posezení proběhne vyhlášení VČV. Z pohledu účastníka je nutné ÚSPĚŠNÉ A VČASNÉ přihlášení se zaplaceným startovným na všech třech cykloakcích zvlášť a posléze je v daný termín absolovovat.

 Pro úspěšné přihlášení poslouží pouze správně vyplněná    Přihláška VČV 2018

POZOR nezaměňujte s přihláškami na jednotlivé cykloakce. K předčasnému uzavření přihlášek může dojít v případě naplnění limitovaného počtu 200 účastníků na jedné ze tří cykloakcí. Potřebné další informace najdete na stránkách jednotlivých pořadatelů- www.cyklotoulani.cz,www.cisteckejpedal.webnode.cz,www.vikrbike.cz 

Po 30.4 2018 bude možné pouze VČASNÉ ODHLÁŠENÍ. Do 30.7 2018 přijímáme možnosti odhlášení s vrácením startovného. Po 31.7 2018 je nutné za sebe nahlásit případnou náhradu, nebo Vaše místo bude nabídnuto případnému jinému zájemci bez možnosti vrácení startovného. Děkujeme za pochopení.