Po rozjezdu k Hrabačovu začneme stoupat okolo továrny Devro s.r.o. směr Vyhlídka a Kozinec. Po cyklotrasách č. 4207 a č. 4206 se techničtějším terénem dostaneme na č. 4171 asfaltovou silnici. Odtud po červené KČT- silnice,zpevněná cesta až po odbočku do leva v Končinách. Zpevněnou cestou na silnici č. 4207 směrem do Bělé -Na Stráni. Po sjezdu protneme silnici č. 283 a podél potoka Oléška po zpevněné cestě a tech. výjezdu se dostaneme na Kněžsko. Odbočíme v pravo a po zpevněné cestě pod Císřovou hůrkou, podél letiště, nájezdu na silnici č. 286 se dostaneme na okraj Lomnice nad Popelkou. Kolem fotbalového stad. před benzinovou pumpou odbočíme- směr v Popelkách. Po napojení na žlutou KČT. na první křižovatce odbočíme do leva a budeme sjíždět-vše pevná cesta, asfalt na č. 4172 směr Rváčov, Dráčov, Bítouchov. Odtud po lesní cestě z části modrá KČT až rekr. středisku Na Paldě. Po č. 4176 - silnice do Rovenska pod Troskami. Na náměstí po silnici č. 282 směr Ktová. Za železničním přejezdem v části Kouty odbočíme do leva na nezpevněnou cestu, z části okraj louky po, které se dostaneme do Ktové. Přejetím hlavní silnice č.E422 se po zpevněné a lesní cestě dostaneme na č. 4016 ke kempu Svitačka. Zde po modré KČT zpevněná techničtější cesta k parkovišti pod Troskami dále Kopanina a v její vrchní části napojení na č. 4010 - směrem k Borku pod Troskami. Odtud po modré KČT silnice č. E422-400m,odbočení v levo výjezd na Čechovu výhlídku-louka, lesní pěšina a pokračování asfaltový sjezdem ke zvonici s obrácenými zvony. Zadní cestou po Rovensku p. Tr.  se napojíme na zpevněnou cestu směr Kámen  sjezd do Křečovic 2. díl a napojení na silnici směr Kotelsko. Odtud po zpevněných cestách na Zadní Proseč. Před Žlábkem odbočíme do prava na zpevněnou cestu s následným výjezdem na silnici č. 283-Zelený háj. Z části po pěšině a následném najetí na silnici č. 283 pokračujeme k první odbočce na Tuhaň. Odtud následuje techničtější přejezd až po napojení na silnici Stružinec-Košťálov. Výjezdem z Košťálova- pevná cesta, silnice přes Kouty, Podkamínky okolo borovice, směr Bystrá nad Jizerou. V její horní části dojedeme k odbočce na Pekelsko. Bystrá nad Jizerou- Pekelsko- Peřimov méně zpevněná cesta,louka,lesní pěšina, asfaltový sjezd až na č. 4173 k Peřimovskému mostu. Po silnici č. 282 do Horní Sytové -Arnoštov a  Víchová nad Jizerou.